Záruka na zboží

Na kuchyňský nábytek vyrobený firmou Schüller KG poskytujeme záruku 5 roků od předání kuchyně k užívání tj. od data vystavení konečné faktury – daňového dokladu. Tato záruka zahrnuje bezplatnou výměnu nebo opravu vadného dílce. Nezahrnuje ale cestovní náklady spojené s výjezdem montážní skupiny.

Záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení a poškození při neodborné manipulaci a na závady vzniklé  působením nadměrného horka, vysoké vlhkosti,  páry atd.

Elektrické a plynové spotřebiče, svítidla apod. představují obchodní zboží, na které se vztahují  záruky příslušných výrobců.