Průběh realizace
  1. Zpracování studie kuchyně dle požadavku zákazníka
  2. Odborné zaměření v místě realizace kuchyně
  3. Zpracování projektu kuchyně včetně pracovní desky, obkladů, rozvodů, vody, odpadu, spotřebičů a doplňků
  4. Uzavření Smlouvy o dílo (Dále jen SOD)
  5. Dodání kuchyňského nábytku včetně spotřebičů na místo montáže (do 5-ti týdnů od termínu uzavření SOD)
  6. Montáž kuchyně včetně spotřebičů ( Zahájení montáže v den dodání nebo po vzájemné dohodě se zákazníkem)
  7. Předání díla k užívání do max. 6-ti týdnů od uzavření SOD v případě dodávky pracovní desky a obkladů od firmy Schüller KG. V případě objednání speciálních pracovních desek a obkladů (kámen, corian, sklo, keramika) se lhůta pro předání díla prodlužuje vždy o 3 až 4 týdny
  8. Podpis předávacího protokolu a předání konečné faktury, sloužící zároveň jako Záruční list